Yushi Tsuchimatsu
Endorsement by ESP

土松勇姿|Yushi Tsuchimatsu

Rock’n’Roller. Guitarist.

土松勇姿
“What is essential is invisible to the eye.” 大切なものは、目に見えない